جزوه مقدمات پایه (اصول ضروری ترجمه ومقدمات پایه)

این جزوه ضروری‌ترین مطالب برای هر زبان‌آموزی را شامل می‌شود.
یک مرور اجمالی روی تکنیک‌های ترجمه و کلمات پایه اولین قدم برای موفقیت محسوب می‌شود. و این جزوه همان اولین قدم است.

دانلود رایگان نمونه محصول

توضیح محصول

۵۴,۰۰۰ تومان

خدمات رایگان این محصول

محصولات مرتبط